ikona Pikona R
216/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
216/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
ikona P
Číslo předpisu 216/2008 Sb.
Částka 69
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 22. 4. 2008
Rozeslán dne 20. 6. 2008
Platnost od 20. 6. 2008
Účinnost od 20. 6. 2008
Novelizuje předpis 549/1991 Sb., 21/1992 Sb., 150/2002 Sb., 256/2004 Sb., 159/2006 Sb.
Novelizován předpisem 217/2008 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů a změna dalších zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.
  Změny v ustanoveních:
 • §2 až §4, §6, §8, §10 (změny),
 • §13 "Registr oznámení" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 8a a 8b - nové znění,
 • §14 (rozsáhlé změny),
 • Hlava VI (§15 až §22) se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 10 zrušuje,
 • §23 až §25 včetně poznámky pod čarou č. 10 - nové znění,
 • §26 (změny),
 • vkládá se nový §26a.

Čl. II - Přechodné ustanovení

 1. Přestupkem je též zaviněné porušení povinností veřejného funkcionáře, pro které mu před účinností tohoto zákona bylo možno uložit pokutu soudem ve správním soudnictví a které je zároveň přestupkem podle tohoto zákona.
 2. Soudní řízení o porušení povinnosti veřejných funkcionářů zahájená před účinností tohoto zákona, v nichž nebylo do dne nabytí účinnosti tohoto zákona rozhodnuto, se zastavuje dnem účinnosti tohoto zákona. Navrhovatel je oprávněn postupovat podle §13 odst. 7 nebo 8.
 3. Doba, po kterou bylo vedeno řízení před soudem podle odstavce 2 se nezapočítává do běhu lhůty, po jejímž uplynutí nelze podle zvláštního zákona přestupek projednat.
 • Změna v §4 a §7 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §38 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §115 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §11 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn 20.6.2008.