ikona Pikona R
136/2011 Sb. - Zákon o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů

1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
136/2011 Sb. - Zákon o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 136/2011 Sb.
Částka 52
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 27. 4. 2011
Rozeslán dne 25. 5. 2011
Platnost od 25. 5. 2011
Účinnost od 1. 7. 2011
Poznámka k účinnosti Ustanovení §37 bodu 1 nabývá účinnosti dne 25.5.2011.
Novelizuje předpis 6/1993 Sb.
Ruší předpis 37/1994 Sb., 553/2006 Sb.
Novelizován předpisem 254/2012 Sb., 278/2013 Sb., 323/2016 Sb., 183/2017 Sb., 89/2018 Sb., 527/2020 Sb.
Prováděn předpisem 274/2011 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament České republiky přijal nový zákon o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.
Předmět úpravy
Tento zákon navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie a upravuje

 1. ochranu tuzemských a cizozemských bankovek a mincí proti jejich padělání a pozměňování a
 2. další pravidla pro oběh tuzemských bankovek a tuzemských mincí, práva a povinnosti s tímto oběhem související, jakož i výkon veřejné správy v této oblasti.

ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ - §38
Zrušuje se:

 1. Vyhláška č. 37/1994 Sb., kterou se stanoví postup při příjmu peněz a nakládání s nimi a při poskytování náhrad za necelé a poškozené bankovky a mince.
 2. Vyhláška č. 553/2006 Sb., o podmínkách, za kterých lze reprodukovat bankovky, mince, šeky, cenné papíry a platební karty a vyrábět předměty, které je úpravou napodobují.

Účinnost 1.7.2011.

Změna zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.
Změny v ustanoveních:

 • bod 1. - změna s účinností od 25.5.2011
  • vkládá se nový §16a,
 • v §17 odst. 2 větě první se slova ", a zbytky bankovek menší než čtvrtina původní plochy bankovek" zrušují,
 • §17, §18, §20, §21 a §46d se zrušují,
 • §22, §24, §31, §41, §44, §44b (změny),
 • §46c - nové znění,
 • §59 (změny).

Naše poznámka:
Změna v §17 odst. 2 poněkud postrádá smysl, když následující bod této novely celé ustanovení §17 ruší.

Účinnost změn dnem 1.7.2011, s výjimkou ustanovení §37 bodu 1, které nabývá účinnosti dnem vyhlášení (25.5.2011).
Výjimka z účinnosti je popsána v textu.