ikona Pikona R
Zrušený - 454/2008 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
454/2008 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 454/2008 Sb.
Částka 146
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška Energetického regulačního úřadu
Přijat dne 16. 12. 2008
Rozeslán dne 29. 12. 2008
Platnost od 29. 12. 2008
Účinnost od 1. 1. 2009
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodu 48 nabývá účinnosti dnem 1.1.2010.
Platnost do 31. 12. 2015
Novelizuje předpis 541/2005 Sb.
Zrušen předpisem 408/2015 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona.
Změny v ustanoveních:

 • §2, §4, §5 (změny),
 • vkládá se nový §5a "Zkušební provoz" včetně nadpisu,
 • §6, §9 až §13, §15, §18, §19, §26, §27, §29 až §32 (změny),
 • bod 48. - změna s účinností od 1.1.2010
  • v §32 se za odstavec 7 vkládají nové odstavce 8 a 9,
 • §32 (další změny),
 • §34 (změny),
 • vkládá se příloha č. 1a,
 • vkládá se příloha č. 2a,
 • v příloze č. 5 (změny),
 • vkládá se příloha č. 5a.

Účinnost změn 1.1.2009 s výjimkou ustanovení čl. I bodu 48, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.
Výjimka z účinnosti je popsána v textu.