ikona Pikona R
Zrušený - 384/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu

1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
384/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu
ikona P
Číslo předpisu 384/2006 Sb.
Částka 121
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 20. 7. 2006
Rozeslán dne 8. 8. 2006
Platnost od 8. 8. 2006
Účinnost od 8. 8. 2006
Platnost do 29. 10. 2009
Ruší předpis 175/2004 Sb., 40/2005 Sb.
Provádí předpis 219/2003 Sb.
Novelizován předpisem 231/2007 Sb.
Zrušen předpisem 369/2009 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby).
Vyhláška Ministerstva zemědělství zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje podrobnosti o uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu.
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:

  1. Vyhláška č. 175/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin.
  2. Vyhláška č. 40/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 175/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin.

Účinnost 8.8.2006.