40/2005 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 175/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin
ikona P
Číslo předpisu 40/2005 Sb.
Částka 8
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 6. 1. 2005
Rozeslán dne 20. 1. 2005
Platnost od 20. 1. 2005
Účinnost od 1. 2. 2005
Platnost do 7. 8. 2006
Novelizuje předpis 175/2004 Sb.
Zrušen předpisem 384/2006 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 175/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin.
Změny v ustanoveních:

  • Na konci textu poznámky pod čarou č. 1 se doplňují slova "Směrnice komise 2004/55/ES ze dne 20. dubna 2004, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS o uvádění osiva pícnin na trh.".,
  • §14 (změny),
  • v Příloze č. 1, č. 2 a č. 11 (změny).

Účinnost změn 1.2.2005.