73/2000 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 182/91 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zrušují některé právní předpisy na úseku sociálních věcí
ikona P
Číslo předpisu 73/2000 Sb.
Částka 25
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 15. 3. 2000
Rozeslán dne 29. 3. 2000
Platnost od 29. 3. 2000
Účinnost od 1. 4. 2000
Poznámka k účinnosti Čl. I bod 7 a 11 nabývá účinnosti dnem 1.7.2000.
Platnost do 31. 12. 2011
Novelizuje předpis 182/1991 Sb., 30/1993 Sb., 206/1995 Sb., 282/1995 Sb.
Ruší předpis 51/1973 Sb., 136/1993 Sb., 311/1993 Sb., 184/1996 Sb.
Zrušen předpisem 329/2011 Sb.