136/1993 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví odměna pěstouna při výkonu pěstounské péče ve zvláštních zařízeních
ikona P
Číslo předpisu 136/1993 Sb.
Částka 38
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 23. 4. 1993
Rozeslán dne 12. 5. 1993
Platnost od 12. 5. 1993
Účinnost od 12. 5. 1993
Platnost do 31. 3. 2000
Ruší předpis 52/1973 Sb., 98/1980 Sb., 77/1984 Sb., 546/1991 Sb.
Provádí předpis 50/1973 Sb.
Novelizován předpisem 206/1995 Sb., 184/1996 Sb.
Zrušen předpisem 73/2000 Sb.