206/1995 Sb. - Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 182/91 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, a kterou se mění vyhláška č. 136/93 Sb., kterou se stanoví odměna pěstouna při výkonu pěstounské péče ve zvláštních zařízeních
ikona P
Číslo předpisu 206/1995 Sb.
Částka 56
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 1. 9. 1995
Rozeslán dne 27. 9. 1995
Platnost od 27. 9. 1995
Účinnost od 1. 10. 1995
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodů 2, 3, 5, 7 až 10, 15, 39, 49 a 57 nabývají účinnosti dne 1.1.1996.
Platnost do 31. 12. 2011
Novelizuje předpis 182/1991 Sb., 136/1993 Sb.
Novelizován předpisem 73/2000 Sb.
Zrušen předpisem 329/2011 Sb.