32/1968 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon o státním zkušebnictví
ikona P
Číslo předpisu 32/1968 Sb.
Částka 10
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 28. 2. 1968
Rozeslán dne 9. 3. 1968
Platnost od 9. 3. 1968
Účinnost od 1. 4. 1968
Platnost do 31. 3. 1983
Provádí předpis 30/1968 Sb.
Zrušen předpisem 136/1982 Sb.