12/2002 Sb. - Zákon o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/99 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území)
ikona P
Číslo předpisu 12/2002 Sb.
Částka 7
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 18. 12. 2001
Rozeslán dne 16. 1. 2002
Platnost od 16. 1. 2002
Účinnost od 16. 1. 2002
Pr. př. je v úplném znění 11/2006 Sb.
Novelizuje předpis 363/1999 Sb.
Ruší předpis 27/1950 Sb., 167/1954 Ú. l.
Novelizován předpisem 347/2005 Sb., 278/2009 Sb., 264/2016 Sb.
Prováděn předpisem 186/2002 Sb., 399/2002 Sb.