167/1954 Ú. l. - Vyhláška č. 167/1954 Ú.l., o státní podpoře při živelních pohromách.
Číslo předpisu 167/1954 Ú. l.
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška
Platnost do 15. 1. 2002
Zrušen předpisem 12/2002 Sb.