382/2007 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 305/2002 Sb., kterou se stanoví obsah žádosti a podrobná specifikace údajů předkládaných před uvedením biocidního přípravku nebo účinné látky na trh
ikona P
Číslo předpisu 382/2007 Sb.
Částka 117
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 19. 12. 2007
Rozeslán dne 31. 12. 2007
Platnost od 31. 12. 2007
Účinnost od 1. 1. 2008
Platnost do 17. 10. 2016
Novelizuje předpis 305/2002 Sb.
Zrušen předpisem 324/2016 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 305/2002 Sb., kterou se stanoví obsah žádosti a podrobná specifikace údajů předkládaných před uvedením biocidního přípravku nebo účinné látky na trh.
Změny v ustanoveních:

  • §1 ("euronovela předmětu úpravy),
  • Příloha č. 3 včetně poznámek pod čarou č. 11 až 17 - nové znění,
  • Příloha č. 4 včetně poznámky pod čarou č. 18 - nové znění.

Účinnost změn 1.1.2008.