251/2002 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení pro 2. pololetí 2002
ikona P
Číslo předpisu 251/2002 Sb.
Částka 94
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 13. 6. 2002
Rozeslán dne 25. 6. 2002
Platnost od 25. 6. 2002
Účinnost od 1. 7. 2002
Platnost do 31. 12. 2023
Provádí předpis 48/1997 Sb.
Novelizován předpisem 358/2022 Sb.
Zrušen předpisem 276/2023 Sb.