98/2022 Sb. - Vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování pojistného veřejného zdravotního pojištění
ikona P
Číslo předpisu 98/2022 Sb.
Částka 50
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 26. 4. 2022
Rozeslán dne 29. 4. 2022
Platnost od 29. 4. 2022
Účinnost od 30. 4. 2022
Platnost do 29. 4. 2023
Ruší předpis 175/2021 Sb.
Provádí předpis 592/1992 Sb.
Zrušen předpisem 119/2023 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění.

Předmět úpravy

Vyhláška upravuje pro účely přerozdělování způsob oceňování nákladů na zdravotní služby vykázané v roce 2021.

§4 - Zrušovací ustanovení.