175/2021 Sb. - Vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování
ikona P
Číslo předpisu 175/2021 Sb.
Částka 72
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 23. 4. 2021
Rozeslán dne 27. 4. 2021
Platnost od 27. 4. 2021
Účinnost od 30. 4. 2021
Ruší předpis 170/2020 Sb.
Provádí předpis 592/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění.

Předmět úpravy

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí upravuje pro účely přerozdělování způsob oceňování nákladů na zdravotní služby vykázané v roce 2020.

§4 - Zrušovací ustanovení