119/2023 Sb. - Vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění
ikona P
Číslo předpisu 119/2023 Sb.
Částka 62
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 25. 4. 2023
Rozeslán dne 28. 4. 2023
Platnost od 28. 4. 2023
Účinnost od 30. 4. 2023
Ruší předpis 98/2022 Sb.
Provádí předpis 592/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění.

Předmět úpravy

Vyhláška upravuje pro účely přerozdělování způsob oceňování nákladů na zdravotní služby vykázané v roce 2022.

§11 - Zrušovací ustanovení.