178/2007 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic ČR a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic), ve znění zákona č. 481/2004 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 178/2007 Sb.
Částka 59
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 7. 6. 2007
Rozeslán dne 12. 7. 2007
Platnost od 12. 7. 2007
Účinnost od 12. 7. 2007
Platnost do 31. 7. 2016
Novelizuje předpis 140/1961 Sb., 216/2002 Sb.
Novelizován předpisem 41/2009 Sb.
Zrušen předpisem 191/2016 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a
 2. č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic).

Změny:

 • Změna zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §62, §167 (změny),
  • nadpis nad §171a se zrušuje,
  • §171a "Organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice" a §171b "Násilné překročení státní hranice" včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 3 - nové znění,
  • §171c (změny),
  • vkládá se nový §171d "Napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky" včetně nadpisu; dosavadní §171d se označuje jako §171e.
 • Změna v §4 odst. 2 písm. b) zákona č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic), kde se slova "nedovoleného překročení státní hranice" nahrazují slovy "organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice".

Účinnost změn 12.7.2007.