50/2006 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 50/2006 Sb.
Částka 23
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 22. 2. 2006
Rozeslán dne 28. 2. 2006
Platnost od 28. 2. 2006
Účinnost od 1. 3. 2006
Platnost do 31. 12. 2017
Novelizuje předpis 37/2003 Sb.
Zrušen předpisem 99/2017 Sb.
Anotace

Změna nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev.
Změny:

  • Příloha č. 1 až č. 3 - nové znění.

Čl. II - Přechodná ustanovení

  1. Měsíční odměny ve výši podle tohoto nařízení se poskytnou poprvé za měsíc březen 2006.
  2. Uvolněným členům zastupitelstev se do 30. dubna 2006 poskytne za období od 1. ledna 2006 do 28. února 2006 rozdíl mezi výší měsíčních odměn podle dosavadní právní úpravy a výší měsíčních odměn podle tohoto nařízení; obdobně je možno postupovat, jde-li o neuvolněné členy zastupitelstva.

Účinnost změn 1.3.2006.