459/2013 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 459/2013 Sb.
Částka 177
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 18. 12. 2013
Rozeslán dne 31. 12. 2013
Platnost od 31. 12. 2013
Účinnost od 1. 1. 2014
Platnost do 31. 12. 2017
Novelizuje předpis 37/2003 Sb.
Zrušen předpisem 99/2017 Sb.
Anotace

Změna nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev.
Změny v ustanoveních:

  • §2, §3 (změny),
  • Příloha č. 1 včetně nadpisu - nové znění,
  • Příloha č. 2 včetně nadpisu - nové znění.

Účinnost změn 1.1.2014.