362/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 362/2017 Sb.
Částka 127
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 30. 10. 2017
Rozeslán dne 7. 11. 2017
Platnost od 7. 11. 2017
Účinnost od 1. 4. 2018
Platnost do 31. 12. 2024
Novelizuje předpis 10/2000 Sb.
Zrušen předpisem 29/2024 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů.

Změny v ustanoveních: