274/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 274/2018 Sb.
Částka 138
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 28. 11. 2018
Rozeslán dne 7. 12. 2018
Platnost od 7. 12. 2018
Účinnost od 1. 1. 2019
Novelizuje předpis 416/2004 Sb.
Anotace

Změna nařízení vlády č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.

Změny v ustanoveních:

Čl. II - Přechodné ustanovení