178/2001 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci
ikona P
Číslo předpisu 178/2001 Sb.
Částka 68
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 18. 4. 2001
Rozeslán dne 6. 6. 2001
Platnost od 6. 6. 2001
Účinnost od 6. 6. 2001
Platnost do 31. 12. 2007
Provádí předpis 65/1965 Sb.
Novelizován předpisem 523/2002 Sb., 441/2004 Sb.
Zrušen předpisem 361/2007 Sb.