523/2002 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci
ikona P
Číslo předpisu 523/2002 Sb.
Částka 180
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 14. 10. 2002
Rozeslán dne 13. 12. 2002
Platnost od 13. 12. 2002
Účinnost od 1. 1. 2003
Platnost do 31. 12. 2007
Novelizuje předpis 178/2001 Sb.
Zrušen předpisem 361/2007 Sb.