221/2010 Sb. - Vyhláška o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení a o změně vyhlášky č. 51/95 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 49/93 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, a mění vyhláška č. 434/92 Sb., o zdravotnické záchranné službě (vyhláška o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení)
ikona P
Číslo předpisu 221/2010 Sb.
Částka 75
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 30. 6. 2010
Rozeslán dne 16. 7. 2010
Platnost od 16. 7. 2010
Účinnost od 1. 9. 2010
Platnost do 31. 3. 2012
Novelizuje předpis 51/1995 Sb.
Ruší předpis 49/1993 Sb., 225/1997 Sb., 184/1998 Sb., 219/2006 Sb., 558/2006 Sb.
Provádí předpis 20/1966 Sb., 160/1992 Sb., 245/2006 Sb.
Novelizován předpisem 234/2011 Sb.
Zrušen předpisem 372/2011 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonům:

  1. č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu,
  2. č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, a
  3. č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů,

a změna vyhlášky č. 51/1995 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, a mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě (vyhláška o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení).

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví stanoví požadavky na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení.

Účinnost 1.9.2010.

Zrušuje se (s účinností od 1.9.2010):

  1. Vyhláška č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení.
  2. Vyhláška č. 225/1997 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, ve znění vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 51/1995 Sb.
  3. Vyhláška č. 184/1998 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, ve znění pozdějších předpisů.
  4. Vyhláška č. 219/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, ve znění pozdějších předpisů.
  5. Vyhláška č. 558/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, ve znění pozdějších předpisů.

ČÁST DRUHÁ

  • Změna ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 51/1995 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, a mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě, kde se čl. I (změny v příloze vyhlášky č. 49/1993 Sb.) zrušuje.

Účinnost změn 1.9.2010.