558/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 558/2006 Sb.
Částka 180
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 6. 12. 2006
Rozeslán dne 20. 12. 2006
Platnost od 20. 12. 2006
Účinnost od 1. 1. 2007
Platnost do 31. 8. 2010
Novelizuje předpis 49/1993 Sb.
Zrušen předpisem 221/2010 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení.

  • Změny jsou provedeny v příloze vyhlášky, v části II. - Zdravotnická zařízení lékárenské péče, oddílu 1. a oddílu 2.

Čl. II - Přechodné ustanovení
Výdejny léčivých přípravků zřízené v období od 15. června 2006 do nabytí účinnosti této vyhlášky musejí být uvedeny do souladu s požadavky této vyhlášky nejpozději do 2 let ode dne účinnosti této vyhlášky.

Účinnost změn 1.1.2007.