234/2011 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 221/2010 Sb., o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení a o změně vyhlášky č. 51/95 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 49/93 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, a mění vyhláška č. 434/92 Sb., o zdravotnické záchranné službě (vyhláška o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení)
ikona P
Číslo předpisu 234/2011 Sb.
Částka 85
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 8. 8. 2011
Rozeslán dne 19. 8. 2011
Platnost od 19. 8. 2011
Účinnost od 31. 8. 2011
Platnost do 31. 3. 2012
Novelizuje předpis 221/2010 Sb.
Zrušen předpisem 372/2011 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 221/2010 Sb., o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení.
Změna:

  • v §2 odst. 1 až 3 vyhlášky se číslo "12" nahrazuje číslem "28".

Účinnost změn 31.8.2011.