214/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích, ve znění vyhlášky č. 340/2003 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 214/2016 Sb.
Částka 82
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 29. 6. 2016
Rozeslán dne 11. 7. 2016
Platnost od 11. 7. 2016
Účinnost od 15. 7. 2016
Platnost do 30. 6. 2017
Novelizuje předpis 231/1996 Sb.
Zrušen předpisem 250/2016 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích.
Změny:

  • v §1 vyhlášky odstavec 2 zní:
    "(2) Byl-li v řízení o přestupcích přibrán znalec, zvyšuje se paušální částka podle odstavce 1 o 2 500 Kč; byl-li přibrán znalec z oboru dopravy nebo oboru zdravotnictví odvětví psychiatrie nebo toxikologie, zvyšuje se paušální částka podle odstavce 1 o 5 000 Kč. Bylo-li k podání znaleckého posudku přibráno více znalců, může paušální částka nákladů řízení po zvýšení podle tohoto odstavce činit nejvýše 10 000 Kč.".

Čl. II
Náklady řízení o přestupcích zahájených přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, která nebyla přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky pravomocně skončena, se stanoví podle vyhlášky č. 231/1996 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.