333/2002 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví pravidla obezřetného podnikání ovládajících osob na konsolidovaném základě
ikona P
Číslo předpisu 333/2002 Sb.
Částka 120
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška České národní banky
Přijat dne 3. 7. 2002
Rozeslán dne 22. 7. 2002
Platnost od 22. 7. 2002
Účinnost od 1. 8. 2002
Platnost do 30. 6. 2007
Ruší předpis REG 996201, REG 00094042
Provádí předpis 21/1992 Sb., 6/1993 Sb.
Novelizován předpisem 522/2004 Sb.
Zrušen předpisem 123/2007 Sb.