522/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 333/2002 Sb., kterou se stanoví pravidla obezřetného podnikání ovládajících osob na konsolidovaném základě
ikona P
Číslo předpisu 522/2004 Sb.
Částka 179
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška České národní banky
Přijat dne 15. 9. 2004
Rozeslán dne 8. 10. 2004
Platnost od 8. 10. 2004
Účinnost od 8. 10. 2004
Platnost do 29. 6. 2007
Novelizuje předpis 333/2002 Sb.
Zrušen předpisem 123/2007 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky České národní banky č. 333/2002 Sb., kterou se stanoví pravidla obezřetného podnikání ovládajících osob na konsolidovaném základě.
Změny:

  • v §2 písm. m) bod 2 včetně poznámky pod čarou č. 2a zní:
    "2. mezinárodní rozvojové banky, a to Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj, Mezinárodní finanční korporace, Meziamerická rozvojová banka, Asijská rozvojová banka, Africká rozvojová banka, Fond Rady Evropy pro znovuusídlení, Severská investiční banka, Karibská rozvojová banka, Evropská banka pro obnovu a rozvoj, Evropský investiční fond, Korporace pro meziamerické investice a Mnohostranná agentura pro investiční záruky2a),
    _________________________________
    2a) Čl. 1 bod 19 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES ze dne 20. března 2000 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu, ve znění směrnice 2004/69/ES.".

Účinnost změn 8.10.2004.