Opatření č. 6, kterým se mění opatření České národní banky č. 2 ze dne 8. července 1999, kterým se stanoví podmínky pro provádění dohledu nad bankami na konsolidovaném základě
ikona P
Číslo předpisu REG 00094042
Částka 94
Druh předpisu opatření
Druh předpisu (podrobně) opatření České národní banky
Přijat dne 7. 9. 2000
Rozeslán dne 9. 10. 2000
Platnost od 9. 10. 2000
Účinnost od 21. 9. 2000
Platnost do 31. 7. 2002
Novelizuje předpis REG 996201
Zrušen předpisem 333/2002 Sb.