Opatření č. 2, kterým se stanoví podmínky pro provádění dohledu na konsolidovaném základě
ikona P
Číslo předpisu REG 996201
Částka 62
Druh předpisu opatření
Druh předpisu (podrobně) opatření České národní banky
Přijat dne 8. 7. 1999
Rozeslán dne 24. 8. 1999
Platnost od 24. 8. 1999
Účinnost od 19. 7. 1999
Platnost do 31. 7. 2002
Provádí předpis 21/1992 Sb.
Novelizován předpisem REG 00094042
Zrušen předpisem 333/2002 Sb.