234/2008 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 605/2006 Sb., o některých informačních povinnostech obchodníka s cennými papíry, ve znění vyhlášky č. 242/2007 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 234/2008 Sb.
Částka 75
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška České národní banky
Přijat dne 23. 6. 2008
Rozeslán dne 30. 6. 2008
Platnost od 30. 6. 2008
Účinnost od 1. 7. 2008
Platnost do 31. 12. 2010
Novelizuje předpis 605/2006 Sb.
Ruší předpis 266/2004 Sb.
Zrušen předpisem 276/2010 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 605/2006 Sb., o některých informačních povinnostech obchodníka s cennými papíry.
Změny v ustanoveních:

  • §1 až §5 (změny),
  • §6 "Způsob zasílání některých informací" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 3 a 4 - nové znění,
  • vkládá se nový §6a "Zpráva auditora" včetně nadpisu,
  • §7 "Zasílání informací prostřednictvím automatizovaného systému pro sběr dat" až §9 "Kontaktní osoby" včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 5 až 8 - nové znění,
  • doplňují se přílohy č. 16 a 17.

Čl. II - Přechodná ustanovení

  1. Obchodník s cennými papíry poskytne České národní bance informace podle §4 písm. f) vyhlášky č. 605/2006 Sb., ve znění této vyhlášky, poprvé ve vztahu k obchodům uzavřeným 1. listopadu 2008.
  2. Obchodník s cennými papíry je povinen zajistit, že jeho externí auditor nebo auditorská společnost předloží zprávu podle §6a odst. 1 písm. a) způsobem podle §6 odst. 1 nebo 2 vyhlášky č. 605/2006 Sb., ve znění této vyhlášky, poprvé za rok 2008.

Čl. III - Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 266/2004 Sb., o hlášení obchodů s investičními nástroji přijatými k obchodování na regulovaném trhu, se zrušuje.

Účinnost změn 1.7.2008.