95/1996 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 136/94 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 587/92 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 588/92 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění a doplňuje zákon
ikona P
Číslo předpisu 95/1996 Sb.
Částka 32
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 13. 3. 1996
Rozeslán dne 26. 4. 1996
Platnost od 26. 4. 1996
Účinnost od 26. 4. 1996
Platnost do 30. 12. 2006
Novelizuje předpis 455/1991 Sb., 587/1992 Sb., 136/1994 Sb., 148/1995 Sb.
Novelizován předpisem 354/2003 Sb.
Zrušen předpisem 575/2006 Sb.