335/2007 Sb. - Nařízení vlády o povolání vojáků Armády ČR k plnění úkolů Policie ČR v období od 1.1.2008 do 31.12.2008
ikona P
Číslo předpisu 335/2007 Sb.
Částka 107
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 12. 12. 2007
Rozeslán dne 21. 12. 2007
Platnost od 21. 12. 2007
Účinnost od 1. 1. 2008
Platnost do 31. 12. 2008
Ruší předpis 593/2006 Sb.
Provádí předpis 283/1991 Sb., 219/1999 Sb.
Zrušen předpisem 436/2008 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonům:

  1. č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, a
  2. č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky.

Nařízením vlády se povolávají vojáci Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008.
K plnění úkolů pořádkové služby anebo ochranné služby Policie České republiky na území České republiky v období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008 se použije nejvýše 100 vojáků v činné službě.
Vojáci v činné službě plní úkoly podle §1 pod velením příslušníka Policie České republiky. Vojáci v činné službě plní uložené úkoly se zbraní.
Nařízení vlády č. 593/2006 Sb., o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2007, se zrušuje.

Účinnost 1.1.2008.