593/2006 Sb. - Nařízení vlády o povolání vojáků Armády ČR k plnění úkolů Policie ČR v období od 1.1.2007 do 31.12.2007
ikona P
Číslo předpisu 593/2006 Sb.
Částka 188
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 12. 12. 2006
Rozeslán dne 27. 12. 2006
Platnost od 27. 12. 2006
Účinnost od 1. 1. 2007
Platnost do 31. 12. 2007
Ruší předpis 518/2005 Sb.
Provádí předpis 283/1991 Sb., 219/1999 Sb.
Zrušen předpisem 335/2007 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonům:

  1. č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, a
  2. č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky.

K plnění úkolů pořádkové služby a ochranné služby Policie České republiky na území České republiky v období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2007 se použije nejvýše 100 vojáků v činné službě.
Vojáci v činné službě plní úkoly podle §1 pod velením příslušníka Policie České republiky. Vojáci v činné službě plní uložené úkoly se zbraní.
Nařízení vlády č. 518/2005 Sb., o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2006, se zrušuje.

Účinnost 1.1.2007.