87/1952 Sb. - Zákon o reorganisaci branné výchovy
ikona P
Číslo předpisu 87/1952 Sb.
Částka 39
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon NS
Přijat dne 12. 12. 1952
Rozeslán dne 23. 12. 1952
Platnost od 23. 12. 1952
Účinnost od 1. 1. 1953
Platnost do 1. 5. 1961
Novelizuje předpis 92/1951 Sb.
Zrušen předpisem 40/1961 Sb.