17/1976 Sb. - Zákonné opatření, kterým se mění a doplňuje zákon o obraně Československé socialistické republiky, zákon o působnosti federálních ministerstev a zákon o branné výchově
ikona P
Číslo předpisu 17/1976 Sb.
Částka 3
Druh předpisu opatření
Druh předpisu (podrobně) zákonné opatření předsednictva FS
Přijat dne 11. 3. 1976
Rozeslán dne 15. 3. 1976
Platnost od 15. 3. 1976
Účinnost od 15. 3. 1976
Platnost do 30. 11. 1999
Novelizuje předpis 40/1961 Sb., 133/1970 Sb., 73/1973 Sb.
Novelizován předpisem 45/1976 Sb., 217/1991 Sb.
Zrušen předpisem 222/1999 Sb.