3/1991 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce
ikona P
Číslo předpisu 3/1991 Sb.
Částka 1
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon FS
Přijat dne 5. 12. 1990
Rozeslán dne 31. 1. 1991
Platnost od 31. 1. 1991
Účinnost od 1. 2. 1991
Platnost do 31. 12. 2023
Novelizuje předpis 65/1965 Sb., 63/1968 Sb., 172/1973 Sb., 195/1989 Sb., 120/1990 Sb.
Ruší předpis 37/1959 Sb., 8/1967 Sb., 97/1967 Sb., 42/1975 Sb., 25/1983 Sb., 82/1989 Sb., 362/1990 Sb., REG 906401
Novelizován předpisem 264/2006 Sb.
Zrušen předpisem 276/2023 Sb.