25/1983 Sb. - Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 42/1975 Sb., o projednávání a rozhodování pracovních sporů rozhodčími komisemi
ikona P
Číslo předpisu 25/1983 Sb.
Částka 3
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 10. 11. 1982
Rozeslán dne 11. 3. 1983
Platnost od 11. 3. 1983
Účinnost od 1. 4. 1983
Platnost do 31. 1. 1991
Novelizuje předpis 42/1975 Sb.
Zrušen předpisem 3/1991 Sb.