438/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 551/91 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/92 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 592/92 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/97 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 438/2004 Sb.
Částka 144
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 24. 6. 2004
Rozeslán dne 26. 7. 2004
Platnost od 26. 7. 2004
Účinnost od 1. 8. 2004
Poznámka k účinnosti Ustanovení článku V bodů 11 až 21 a článku VI nabývají účinnosti dnem 1.1.2005.
Novelizuje předpis 551/1991 Sb., 280/1992 Sb., 592/1992 Sb., 48/1997 Sb.
Novelizován předpisem 117/2006 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
 2. č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů,
 3. č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a
 4. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

 • Změna zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §6 až §8 (změny),
  • §12, §13 včetně nadpisu, §14 včetně nadpisu - nové znění,
  • §15 a §16 se včetně nadpisů zrušují,
  • Nadpis části čtvrté zní:
   "Orgány Pojišťovny",
  • §17 - nové znění,
  • §18 (změny),
  • §19 se včetně nadpisu zrušuje,
  • §20, §21 (změny),
  • §22 včetně nadpisu - nové znění,
  • §23 se včetně nadpisu zrušuje,
  • §24, §24a, §24c (změny).

Důležitá jsou i Přechodná ustanovení uvedená v Čl. II novely.

 • Změna zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §7, §10, §15 až §19 (změny).

Důležité je i Přechodné ustanovení uvedené v Čl. IV novely.

 • Změna zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §3, §3a, §13 (změny),
  • Čl. V novely - body 11 až 21 - účinnost změn dnem 1.1.2005.
   • §20, §21 (změny),
   • vkládá se nový §21a, včetně poznámek pod čarou č. 40a) a 40b),
   • Doplňuje se příloha k zákonu č. 592/1992 Sb.

Důležitá jsou i Přechodná ustanovení uvedená v Čl. VI novely - účinnost této změny dnem 1.1.2005.

 • Změna zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §15, §53 (změny),
  • Příloha č. 2 - nové znění.

Čl. VIII
V seznamu léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely podle §15 odst. 5 věty první zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění čl. VII bodu 1 tohoto zákona, jsou dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zapsány léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely obsažené k tomuto dni v číselníku Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky. Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely podle věty první Ministerstvo zdravotnictví zveřejní dnem nabytí účinnosti tohoto zákona na své stránce v síti Internet.
Účinnost změn prvním dnem prvního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení (1.8.2004), s výjimkou článku V bodů 11 až 21 a článku VI, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2005.
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.