301/1997 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví maximální výše nákladů na činnost a maximální výše výdajů na pořízení hmotného a nehmotného investičního majetku zdravotních pojišťoven
ikona P
Číslo předpisu 301/1997 Sb.
Částka 100
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 24. 11. 1997
Rozeslán dne 9. 12. 1997
Platnost od 9. 12. 1997
Účinnost od 1. 1. 1998
Platnost do 31. 12. 1998
Ruší předpis 220/1996 Sb.
Provádí předpis 551/1991 Sb., 280/1992 Sb.
Zrušen předpisem 227/1998 Sb.