227/1998 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu
ikona P
Číslo předpisu 227/1998 Sb.
Částka 78
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 21. 9. 1998
Rozeslán dne 7. 10. 1998
Platnost od 7. 10. 1998
Účinnost od 1. 1. 1999
Platnost do 31. 12. 2003
Ruší předpis 301/1997 Sb.
Provádí předpis 551/1991 Sb., 280/1992 Sb.
Novelizován předpisem 235/1999 Sb., 42/2000 Sb.
Zrušen předpisem 418/2003 Sb.