220/1996 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví maximální výše nákladů na činnost a maximální výše výdajů na pořízení hmotného a nehmotného investičního majetku Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR a resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven
ikona P
Číslo předpisu 220/1996 Sb.
Částka 63
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 29. 7. 1996
Rozeslán dne 8. 8. 1996
Platnost od 8. 8. 1996
Účinnost od 1. 1. 1997
Platnost do 31. 12. 1997
Provádí předpis 551/1991 Sb., 280/1992 Sb.
Zrušen předpisem 301/1997 Sb.