342/1997 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává Seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají
ikona P
Číslo předpisu 342/1997 Sb.
Částka 113
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 12. 12. 1997
Rozeslán dne 31. 12. 1997
Platnost od 31. 12. 1997
Účinnost od 1. 1. 1998
Platnost do 31. 3. 2012
Provádí předpis 582/1991 Sb.
Novelizován předpisem 38/2005 Sb., 250/2007 Sb., 53/2008 Sb.
Zrušen předpisem 104/2012 Sb.