250/2007 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají, ve znění vyhlášky č. 38/2005 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 250/2007 Sb.
Částka 82
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 19. 9. 2007
Rozeslán dne 3. 10. 2007
Platnost od 3. 10. 2007
Účinnost od 1. 12. 2007
Platnost do 31. 3. 2012
Novelizuje předpis 342/1997 Sb.
Zrušen předpisem 104/2012 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají.
Změny v ustanoveních:

  • §5 včetně poznámek pod čarou č. 10c a 11 - nové znění,
  • §6 včetně poznámek pod čarou č. 11a a 12 - nové znění,
  • v příloze vyhlášky (změny).

Čl. II
Pokud nebyl podle vyhlášky č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají, ve znění účinném přede dnem 1. prosince 2007, vydán posudek, postupuje se podle této vyhlášky, ve znění účinném ode dne 1. prosince 2007.

Účinnost změn 1.12.2007.