53/2008 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 342/97 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají, ve znění vyhlášky č. 38/2005 Sb. a vyhlášky č. 250/2007 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 53/2008 Sb.
Částka 16
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 13. 2. 2008
Rozeslán dne 25. 2. 2008
Platnost od 25. 2. 2008
Účinnost od 25. 2. 2008
Platnost do 31. 3. 2012
Novelizuje předpis 342/1997 Sb.
Zrušen předpisem 104/2012 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají.
Změny:

  1. V příloze se slova "Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem" nahrazují slovy "Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.".
  2. V příloze se slova "Krajská nemocnice Liberec, příspěvková organizace" nahrazují slovy "Krajská nemocnice Liberec, a.s.".
  3. V příloze se slova "Krajská nemocnice Pardubice" nahrazují slovy "Pardubická krajská nemocnice, a.s.".
  4. V příloze se slova "Fakultní nemocnice Ostrava, klinika chorob z povolání" nahrazují slovy "Fakultní nemocnice Ostrava, klinika pracovního a preventivního lékařství".

Účinnost změn 25.2.2008.