38/2005 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají
ikona P
Číslo předpisu 38/2005 Sb.
Částka 8
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 7. 1. 2005
Rozeslán dne 20. 1. 2005
Platnost od 20. 1. 2005
Účinnost od 19. 2. 2005
Platnost do 31. 3. 2012
Novelizuje předpis 342/1997 Sb.
Zrušen předpisem 104/2012 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají.
Změny v ustanoveních:

  • §1 až §4 (změny),
  • vkládá se nový §4a včetně poznámek pod čarou č. 10a a 10b,
  • §5 až §8 (změny),
  • Příloha ("Seznam středisek nemocí z povolání, která uznávají nemoci z povolání") - nové znění.

Účinnost změn 19.2.2005.