63/1989 Sb. - Vyhláška o ověřovatelích (auditorech) a jejich činnosti
ikona P
Číslo předpisu 63/1989 Sb.
Částka 17
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 7. 6. 1989
Rozeslán dne 23. 6. 1989
Platnost od 23. 6. 1989
Účinnost od 1. 7. 1989
Provádí předpis 173/1988 Sb.
Novelizován předpisem 524/1992 Sb.