26/1975 Sb. - Nařízení vlády o pokutách za porušení povinností stanovených na úseku vodního hospodářství
ikona P
Číslo předpisu 26/1975 Sb.
Částka 8
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 26. 3. 1975
Rozeslán dne 28. 3. 1975
Platnost od 28. 3. 1975
Účinnost od 1. 4. 1975
Platnost do 19. 1. 1992
Ruší předpis 120/1966 Sb.
Provádí předpis 138/1973 Sb., 130/1974 Sb.
Zrušen předpisem 23/1992 Sb.