188/2007 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 303/2002 Sb., o výběru, přijímání a odborné přípravě justičních a právních čekatelů a o odborné justiční zkoušce a odborné závěrečné zkoušce právních čekatelů, ve znění vyhlášky č. 172/2003 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 188/2007 Sb.
Částka 61
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 16. 7. 2007
Rozeslán dne 23. 7. 2007
Platnost od 23. 7. 2007
Účinnost od 7. 8. 2007
Platnost do 31. 12. 2017
Novelizuje předpis 303/2002 Sb.
Zrušen předpisem 382/2017 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 303/2002 Sb., o výběru, přijímání a odborné přípravě justičních a právních čekatelů a o odborné justiční zkoušce a odborné závěrečné zkoušce právních čekatelů.
Změny v ustanoveních:

  • §2, §3, §5, §6 (změny),
  • §7 včetně poznámky pod čarou č. 5a - nové znění,
  • §8a se zrušuje,
  • §13 "Čekatelé" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 8a až 8c - nové znění.

Účinnost změn 7.8.2007.